Speaking

Inhoud individueel programma


Tijdens de training leren de jongeren wat agressie is, hoe agressie bij hen werkt en hoe ze anders met stress en agressieve gevoelens kunnen omgaan. Door meer interne controle en door de tolerantie voor frustratie te vergroten leren jongeren beter functioneren in het dagelijks leven. We leren hen bewust te worden van signalen die op boosheid duiden.

Deze training is bedoeld voor jongeren die door hun boos/agressief gedrag in de problemen komen of die agressief gedrag stellen omdat ze moeite hebben om hun boosheid op een goede manier te uiten. De jongeren leren in 8 bijeenkomsten hoe ze hun gedrag beter onder controle kunnen houden, hoe ze hun agressie kunnen verminderen en hoe ze pro-sociaal kunnen reageren.


Tijdens deze 8 sessies worden ze getraind in de opeenvolgende stappen van de

“boosheidscontrole keten”. Deze omvat concreet :


 • A-B-C= aanleiding, reactie, gevolg
 • Externe & interne triggers (buitenkant &binnenkant)
 • Boosheidverminderaars
 • Geheugensteuntjes
 • Sociaal vaardig reageren bij boosheid
 • Μaken van vroegsignaleringsplan
 • Vooruit denken
 • Ζelfevaluatie

 


We doen dit aan de hand van gesprekken, videomateriaal, creatief materiaal, rollenspel en door gebruik te maken van eigen voorbeelden van de jongeren.Concreet


Elke stap van de “boosheidscontrole keten” wordt intensief getraind. 
Elke sessie verloopt volgens eenzelfde stramien. De trainer blikt terug op de vorige bijeenkomst en laat herhalen wat is bijgeleerd, hij overloopt de thuisopdracht, bekrachtigt het gebruik van de bijgeleerde stap en gaat tenslotte over naar de volgende stap van de boosheidscontrole keten. Hij modelleert en oefent samen met de jongere de nieuw verworven stap, waarbij hij feedback geeft, het geleerde versterkt en generalisatie aanmoedigt. Tot slot wordt de sessie geëvalueerd en de nieuwe thuisopdracht besproken.


Een van de laatste stappen in het proces is het opmaken van het vroegsignaleringsplan. De jongere brengt in kaart wat hem boos maakt, hoe hij dit kan opmerken, wat helpt om terug rustig te worden en hoe anderen hierbij kunnen helpen.Voorwaarden


 • De training is een individueel programma voor jongeren tussen 10 en 17 jaar.
 • Een jongere die wenst deel te nemen wordt bij voorkeur doorverwezen door een erkende therapeut of hulpverlener. Dit wil zeggen dat het programma bij voorkeur ingebed is in een bestaand begeleidingstraject.
 • Elke jongere die deelneemt heeft een zekere ‘motivatie’ om te werken rond zijn ‘boos zijn’ of ‘impulscontrole’
 • Elke sessie duurt 50 minuten.
 • Voor de start van elk trainingsprogramma is er een info moment voorzien met de ouders (60min). Dit om inhoud van de training te duiden en wederzijdse verwachtingen af te stemmen.
 • Na de laatste trainingssessie wordt een individueel contactmoment gepland met de ouders (60 min).


                           

Prijs


    • Info sessie voor de ouders en een individueel oudercontact na de sessie: 55euro
    • Prijs per sessie is 55 euro
Inschrijving


Voorafgaand wordt er een inschrijvingsfiche doorgestuurd, gelieve dit nauwkeurig in te vullen. Zo kan de trainer zich toespitsen op de specifieke noden van uw kind. Gelieve dit door te sturen naar info@kwado.beIndien vragen kan u ons steeds een mailtje sturen : info@kwado.be